Paula Salminen

Paula Salminen on helsinkiläinen näytelmäkirjailija, dramaturgi ja pedagogi. Alun perin hän on kotoisin Joensuusta. Salminen on kirjoittanut teatteriin, radioon ja televisiolle sekä tehnyt useita työryhmälähtöisiä esityksiä. Oman taiteellisen työnsä lisäksi hän opettaa dramaturgiaa ja näytelmän kirjoittamista. Alan tuntiopettajan töitä hän tekee mm. Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Jaetttu matka

Olen opettanut dramaturgiaa ja näytelmän kirjoittamista vuodesta 2003 asti hyvin erilaisissa ympäristöissä yläkoulusta alan korkeimpaan ammatti- tai yliopistokoulutukseen. Yleensä olen ollut vieraileva tuntiopettaja, jonka vastuulla on ollut rajattu opintojakso. Usein olen myös kulkenut opiskelijoiden mukana pidempiä prosesseja ensimmäisistä ideoista valmiiseen teokseen, jonka muotona on ollut esimerkiksi teksti, esitys tai installaatio.

Erilliset opettajan pedagogiset opinnot ovat olleet minulle pysähdyspaikka, jossa olen voinut tutkia omaa ja muiden opettajuutta sekä opiskella lisää. Tällä keitaalla olen voinut katsoa taaksepäin ja hahmottaa, millaisista kokemuksista oma taustani opettajana ja oppijana koostuu. Olen kuunnellut muita ja yhdessä pohtinut pedagogisia valintoja opetustilanteita varten sekä niiden syvempiä merkityksiä. Olen miettinyt minulle tärkeimpiä kysymyksiä opettajana nyt, kävellyt niiden kanssa kollegoiden luo ja saanut jakaa palasen matkaa yhdessä.

Nimesin pedagogisen kävelyni Jaetuksi matkaksi. Minulle kävelyt ovat olleet opettajuuden pohtimista, mutta yhtä lailla niitä voi soveltaa oppijan näkökulmaan.EHDOTUS KÄVELYHARJOITTEEKSI:

Etsi kävelykaveri.

Sopikaa yhdessä aika, paikka ja kesto kävelylle.

Valitkaa yhdessä lähtökysymykseksi keskustelulle jokin seuraavista:

1. Eniten kiinnostaa

Mikä tällä hetkellä kiinnostaa opettamisessa ja oppimisessa eniten?

2. Omat opettajat

Miten minua on opetettu? Ketkä opettajat ovat vaikuttaneet minuun? Miten?

3. Esikuvat

Ketkä ovat esikuviani opettajina tai oppijoina? Miksi? Mitä haluaisin heiltä oppia? Millaiseksi opettajaksi tai oppijaksi haluaisin tulla?

4. Parhaimmat hetket

Millaiset hetket ovat parhaita opetuksessa? Millaisia hetkiä toivoisin lisää? Miten niitä voisi rakentaa?

5. Suurimmat haasteet

Mikä tuntuu vaikealta opetuksessa? Voisiko vaikeuksiin keksiä ratkaisuja? Millaisia ja miten? Miten olla vaikeassa tilanteessa?

6. Oma kysymys
Muotoilkaa jokin oma teitä kiinnostava kysymys yhdessä.

Lähtekää kävelylle valitsemanne kysymys mielessä. Kävelkää ja jutelkaa.

Tälle pedagogiselle kävelylle ei oikeastaan ole tarkempia ohjeita tai sääntöjä, eikä sitä myöskään voi tehdä väärin. Tärkeintä kävellessä on kuunnella itseä, toista, ympäristöä, kehoa, liikkeen ja ajatuksen reittiä. Myös yhteinen hiljaisuus on keskustelua ja pysähdys kävelyä.

Kävelyn jälkeen voi olla hyvä hiljentyä hetkeksi ja kirjoittaa muistiin jokin kävelyllä noussut ajatus. Jos haluat jakaa ajatuksesi tänne nettisivulle, sen voi lähettää osoitteeseen pedagogi2018@gmail.com.  Täällä voit myöhemmin lukea muiden ajatuksia