"Parhaimmat hetket ovat niitä, jolloin näen oppilaan käynnistyvän jollekin prosessille - oppimiselle. En juuri koskaan näe, minne oppilaan matka jatkuu, mutta kuvittelen, että se jatkuu. Parhaimmat hetket ovat alkuja, kirkastumia, syttymisiä, raksutusta, mykistymisiä. Joskus ne ovat yhteisiä, mutta useimmiten sellaisia, joissa minä opettajana olen astunut sivuun tai jonnekin taustalle.""Historian opettajani opetti minut lukemaan. Opin lukemaan kriittisesti, hakemaan lähteitä eri näkökulmista, pohtimaan historian kerronnallisuutta ja subjektiivisuutta sekä keskustelemaan lukemastani."

"Se, mikä on opettajana hieno hetki, ei välttämättä ole opiskelijalle siinä samassa hetkessä yhtä hieno tai toisinpäin. Tämä prosessien eritasoisuuden tunnistaminen on tärkeää. Se ei vie hienolta hetkeltä arvoa pois, mutta tämä on hyvä tiedostaa ja sitä opettajana voi ja on sallittua arvostaa."
"Henkilökohtaisesti olen erittäin altis vaikuttumaan opettajan määrittelemästä asemastani. Kiinnostukseni, motivaationi, menestykseni on vahvasti sidoksissa opettajan odotuksiin ja asenteeseen minua kohtaan. Jäin pohtimaan, onko muilla näin. Jäin myös pohtimaan opettajan oppilaaseen suhtautumistavan tärkeyttä.""Opettajan onnistuminen - oppilaan onnistuminen opetushetkessä, oppimisessa

Opettajalla ja oppijalla on erilainen aikaperspektiivi, aikakäsitys

Opettaja:

  • Onnistuneen opetushetken luominen: Miten se ilmenee? Oppimisena siinä hetkessä? Onnistuneena tehtävän suorittamisena? Omana flowtilana? (kun pääsee opetustilanteen reflektoinnista hetki, hetkeltä irti), opiskelijan positiivisena palautteena? Tai kun voi seurata opiskelijan matkaa pidempään ja huomata kehityksen? Luon onnistuneen tunnelman, josta oppiminen voi alkaa (en ole opettajana oppimisen tiellä), luon tilan, tilanteen tai tunnelman, joka inspiroi oppimaan - en opeta, en kerro mikä on oikein, mikä on väärin, silloin kun oppijat ymmärtävät tehtävän pohjalta, sitä toteuttaessaan tai lopputulosta näyttäessään, että tehtävän voi "onnistuneesti" suorittaa todella eri tavoin

Oppija:

  • Onnistunut opetus: Ymmärrän enemmän, kuin aiemmin (hetki tai vuosia sitten), oppimisen hetki vs. tuloksen näkyminen osaamisena ja ymmärtämisenä ei ole sama asia

Taiteellisten prosessien opettaminen haastavaa: oppimiskokemus vs. onnistunut (julkinen) taiteellinen teko. Kun ammattilainen ohjaa oppijoita: ammattilaisen omat standardit onnistumiselle taiteellisessa työssä vs. oppimisen prosessi. Mitä, kun nämä eivät kohtaa? Voiko näitä tavoitteita yhdistää täydellisesti? Kumman tavoitteita seurataan? Voivatko ne olla samoja?

Oppijan vastuu onnistuneen oppimistapahtuman luojana? Onko vastuu aina pelkästään opettajalla?"