Hanna Raita-aho

Hanna Raita-aho (TeM), näyttelijä ja teatteripedagogi.

Teatteriopettajana olen kiinnostunut yhteisestä leikistä ja aistikokemusten mahdollistamisesta. Näen opettajan olevan oppilaalle tasavertainen kanssaleikkijä. Minua kiinnostaa taiteen erityisopetus, ja sen kehittäminen uusin, luovin keinoin. Lisäksi haluan tutkia aistien ja aistikokemusten huomioimista taideopetuksessa.

Työskentelykielinä suomi, ruotsi ja englanti.

Pedagoginen pala kakkua - Feel It & Share It!


Teatterikorkeakoulun erillisten opettajan pedagogisten opintojen aikana kiinnostukseni taiteen erityisopettamiseen on syventynyt ja ottanut suuntaa uusien muotojen ideointiin. Haluan sisällyttää työhöni elementtejä ja toimintatapoja teatterin alan lisäksi myös muilta aloilta. Olen saanut vaikutteita pedagogiseen ajatteluuni esimerkiksi toimintaterapiasta sekä monelta kasvatus- ja hoitoalan  osaajalta. Tietämys myös muiden alojen toiminnasta on tuntunut hyödylliseltä ja antanut minulle perspektiiviä ja ideoita omaan työskentelyyni.


Toteutin pedagogisen kävelyni koostamalla minulle opintojen aikana tärkeiden henkilöiden ajatuksia ja näkökulmia. Mielestäni on mielenkiintoista avata omaa ajattelua oman alani ulkopuolelle, ja nähdä millaisia toiveita, pyrkimyksiä, haasteita, esteitä, keinoja ja avuja muilla kasvatuksen parissa työskentelevillä on. 


Minua kiinnostavat leikkitaidot, niiden opettelun keinot, sosiaaliset taidot, leikkimisen eri muodot, mielikuvitusleikkimisen mahdollistaminen, aistileikkimisen mukaan tuominen taiteen erityisopetukseen, osallistumisen mielekkyys ja onnistumisen kokemuksen tärkeys. Haastavaksi olen kokenut ryhmämuotoisen opetuksen ja ennakkoajatukset teatteriopetuksen muodosta. Keinoja, joita minulla on työskentelyyni, ovat uskallus uuteen ja pyrkimys lapsen maailman ymmärtämiseen.

Halusin kuulla minkälaisia asioita muut kasvatuksen ammattilaiset kokevat tärkeiksi, ja esitinkin heille seuraavia kysymyksiä kasvamaan saattamisesta:

  1. HAAVEET: Millaisia haaveita (toiveita, tavoitteita, pyrkimyksiä) sinulla on toiminnassasi?
  2. HAASTEET: Mitä koet haastavaksi?
  3. KEINOT: Mitä keinoja (taitoja, vinkkejä, vahvuuksia, metodeja) sinulla on selättää näitä haasteita ja päästä tavoitteisiisi?