Hanna Gibson

Hanna Gibson s.1980, Tampere

Näyttelijä (TeM), sairaalaklovni, teatteripedagogi

Olen valmistunut teatteritaiteen maisteriksi v.2006 (Näty). Opiskelin Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun erillisiä opettajan pedagogisia opintoja (60op) vuosina 2017-2018. Teatterin lisäksi olen myös näytellyt televisiossa, tehnyt lukuisia dubbauksia, lukenut äänikirjoja ja tehnyt paljon radiomainoksia. Näyttelijäntyön ohella olen myös tehnyt säännöllisesti sairaalaklovneriaa vuodesta 2012 lähtien.

Opettamisessa pidän tärkeänä ihmisten välistä aitoa vuorovaikutusta, iloa ja läsnäoloa.   


Pedagoginen kävelyni

Polku


Oman pedagogisen kävelyn toteutin kuvainstallaation muodossa aiheena "Mitä minulle merkitsee hyvä pedagogi"? Minä inspiroidun paljon kuvista ja tilanteista, jotka puhuttelevat. Kuva, joka voi kertoa tarinan, enemmän kuin tuhat sanaa. Kuvainstallaatiossani olen käyttänyt omia ottamiani kuvia, jotka ovat inspiroineet minua etsimään vastauksia siihen, millainen on minusta hyvä pedagogi. Olen pedagogisessa kävelyssäni matkani alussa, täysin uudella tiellä ja haluan tuoda julki sen, mitä hyvä pedagogi minulle merkitsee ja minkälaiseksi ehkä itseni koen, tällä hetkellä. Haluan oman pedagogisen kävelyn olevan käynnissä ns. koko ajan ja oman kuvainstallaation sellainen, johon voin aina palata ja katsoa, mikä pedagogiikan osa minussa on kasvanut tai kenties onko joku osa häipynyt pois ja tilalle tullut jotain uutta? Haluan pitää kuvainstallaatiotani päivitetyssä muodossa tasaisin väliajoin. Mutta toisaalta, onko täydellistä pedagogia olemassa? Vai riittääkö pelkkä hyvä pedagogi opettamaan? Huomaan ajattelevani opettajuuttani lähes samalla tavalla kuin näyttelemistä; ensin on valtava halua oppia, lukea aiheeseen liittyvää kirjallisuutta, kokeilla erilaisia tekniikoita, kerätä kokemusta ja tietoa. Ja kun reppu on ns. "täynnä", voi sen ikään kuin unohtaa ja antaa tekniikan tulla aivan itsestään, ilman, että ajattelen sitä. Tosin olenko koskaan näyttelijänä valmis saati sitten pedagogina? Ja mihin minun pitäisi olla valmis?


Mitä sinulle merkitsee hyvä pedagogi?

Tässä muutamia poimintoja siitä, mitä muille Pedagogisessa olohuoneessa kävijöille tuli mieleen:

Hyvä pedagogi

1. on kiinnostunut toisista

2. on innostunut asioista, joita opettaa

3. haluaa jatkuvasti oppia lisää ja kehittyä työssään


"Hyvä pedagogi on mielestäni sellainen, joka tykkää avoimista kysymyksistä ja vastausten etsimisestä yhdessä toisten kanssa."


1.Kipinä

2.Kannustaja

3.Parhaimmillaan myös jonkinlainen esimerkki jostain


1. Rohkaisija

2. Lämpö

3. Osaa astua syrjään ja antaa yksilön/ryhmän loistaa


1. Kiinnostus, innostus

2. Auki vaikuttamiselle, kohtaamiselle

3. Luotettavuus, turva


1. Ihmisyys itsessä ja toisissa

2. Kohtaaminen

3. Lämmin suhde opetettavaan asiaan.


1. Ottaa jokaisen itsenään

2. On valmis myöntämään olevansa väärässä

3. Oppii itsekin