EMMAN LUONA


Viestittelemme yhdessä. Että mitäs?

"No yks mitä mä mietin tänään, kun Paul Watson (britti, dokkariohjaaja) puhu siitä, miksi ihmiset suostuu kuvattavaksi dokkareihin. Se oli sitä mieltä, että siksi kun "somebody bothered to ask". Mä luulen, että se osu johonki oikeeseen. Että monella on toive tulla pyydetyksi kertomaan tarinansa. Ja sitä harvoin kysytään. Mietin tänään, että onko se sama kun psykologille tuleva ihminen (meidän ope sano tänään näin) arvioi, ymmärsikö psykologi häntä. Että tuliko kuulluksi. Tätä mä mietin ja ajattelin, että mä haluan olla sellanen, joka vaivautuu kysymään. Ja nyt sit opettelen sitä miten kysytään, mut tärkein juttu on se et haluan. Et kyl mä siin kehityn."