Suurin osa tiedosta mitä olen esityskiertueen aikana kerännyt, on vielä pääasiassa pään sisällä ja lihasmuistissa piilossa. Lavalta käsin koettujen vahvojen tunnekokemusten läpityöstäminen ja konkreettiseksi tiedoksi muuttaminen vie aikaa. Seuraavat huomiot ovat omia, päällimmäisiä, empiirisiä ja subjektiivisia huomioitani.