Anna Andersson

Valmistuin Pietarin valtiollisesta teatteriakatemiasta teatteritaiteen maisteriksi kesällä 2015. Aloitin syksyllä 2017 Teatterikorkeakoulussa erilliset opettajan pedagogiset opinnot opintokokonaisuuden (60 op) ja valmistun jouluna 2018 teatteripedagogiksi. Suoritin opetusharjoitteluni Kansanopisto Heossa Draama ja näyttelijäntaide-linjalla.

Henkilökohtainen kiinnostuksen kohteeni on Stanislavskin oppeihin pohjaava näyttelijäntyö ja sen opettaminen. Roolihenkilön rakentaminen omasta itsestä lähtöisin inspiroi minua eniten. Seminaarityöni aihe oli: Miten voin opettaa HEO:n näyttelijäntyön opiskelijoille, kuinka löytää yhteys näytelmän henkilön ja oman itsensä välille? Keräsin materiaalia seminaarityöhöni toimintatutkimusta apuna käyttäen.

Näen opetustapahtuman yhteisenä ja tasa-arvoisena dialogina opettajan ja oppilaan välillä. Opettaja on mielestäni suunnannäyttäjä tai opas, joka voi ohjata oppilasta johonkin suuntaan, mutta hän ei voi tehdä itse matkaa oppilaan puolesta, vaan jokainen kulkee oman polkunsa itse. Haluan opettajana antaa oppilaalle työkaluja avuksi tälle matkalle ja kulkea vierellä kohti yhteistä päämäärää.

Toivon, että opetustuntien myötä oppilaani tutustuvat taiteen tekemisen lisäksi myös itseensä ihmisinä sekä oppisivat tarkkailemaan meitä ympäröivää maailmaa ja keskustelemaan siitä. Uskon oppijalähtöiseen opetustapaan, jossa jokainen oppilas huomioidaan yksilönä ja erilaisuus on aina rikkaus.

Pedagoginen kävely

Mietin millä tavoin oma pedagoginen kävelyni voisi tukea tulevaa tietäni teatteriopettajana. Tulin siihen tulokseen, että keskustelu oman näyttelijäntyön opettajani Irina Kovalenkon kanssa voisi antaa uusia näkökulmia ja ajatuksia myös omaan opettajuuteeni. Lisäksi minua kiinnosti ajatus siitä, että keskustelisin suuresti kunnioittamani opettajan kanssa tasavertaisena keskustelukumppanina, kollegana, opettaja-oppilas asetelman sijaan.

Alun perin olisin halunnut itse käydä paikan päällä vanhassa koulussani Pietarin teatteriakatemiassa. Siellä, vanhassa opiskelupaikassani ja opettajani nykyisellä työpaikalla, olisimme keskustelleet opettajuudesta, opiskelusta ja opettamisesta. Valitettavasti sopivaa hetkeä käynnille ei aikapulan vuoksi järjestynyt, joten pyysin apua opettajani oppilailta, jos joku heistä voisi kuvata koulun käytäviä, joilla kuvitteellinen pedagoginen kävely opettajani kanssa tapahtuisi. Onneksi eräs opiskelija auttoi mielellään kuvaamisessa ja itse haastattelun tein skypen kautta nauhoittamalla keskustelun puhelimen ääninauhuriin. Lopuksi vielä leikkasin ja yhdistin kuva- sekä äänimateriaalin yhdeksi kokonaisuudeksi. Näin syntyi digiajan pedagoginen kävely.

Itse haastattelu kesti kaiken kaikkiaan puolitoista tuntia ja oli erittäin antoisa. Oli vaikeaa valita videolle vain muutama keskustelun pätkä, ettei pedagoginen kävelyni venyisi ihan mahdottoman pitkäksi. Oman henkilökohtaisen tavoitteeni lisäksi toivon, että pedagogisen kävelyni myötä videon katsojat pääsisivät edes hieman osaksi sitä tunnelmaa, joka vanhassa perinteitä kunnioittavassa oppilaitoksessa vallitsee. Pietarin teatteriakatemiasta on vain vähän videomateriaalia saatavilla, joten ehkä videoni myötä akatemia tulee edes hieman tutummaksi myös meille suomalaisille.

Katsojien kommentteja

Olen erittäin kiitollinen kaikesta palautteesta, mitä sain 1.12. järjestetyssä Pedagoginen olohuone - tapahtumassamme. Yhteinen teema, joka nousi esiin melkein jokaisessa palautteessa, oli valta opettaja-oppilas suhteessa. Siksi haluan avata tätä teemaa omasta näkökulmastani hieman enemmän. Silloin videon katsojien on mahdollisesti helpompi ymmärtää myös sitä, miksi sana valta aiheuttaa opettajassani niin voimakkaan reaktion.

Kun etsin venäjän kielestä vastinetta suomen kielen sanalle valta, sain hakutuloksena kuusi erilaista sanaa: 

1. власть {f} (vlast)
2. царство {n} (tsarstvo)
3. сила {f} (sila)
4. мощь {f} (moštš)
5. начала {n} (natšala)
6. влия́ние {n} (vlijánije) 

Haastattelussa käytin ensiksi власть - sanaa, mikä sai opettajani hämmentyneenä kysymään, tarkoitanko nyt valtiollista valtaa. Sitä en tietenkään tässä tapauksessa tarkoittanut, vaan muutin kysymyksen asettelua käyttämällä влия́ние - sanaa, jonka tarkempi suomennos on mielestäni vaikutus eikä valta. Muuttamalla sanaa sain keskustelumme johdateltua takaisin opettaja-oppilas valtasuhteen tarkasteluun. Mielestäni tämä on erittäin kiinnostava huomio siitä, kuinka paljon kieli ja sanojen saamat merkitykset vaikuttavat asioiden tulkintaan ja ymmärtämiseen. 

Päätän tämän pohdiskelun vielä kirjoittamalla otteen yhdestä palautteesta, jossa mielestäni konkretisoituu hienosti kaikki edellä mainittu: "Kuka vie ketä tässä hetkessä, tällä videolla, yhdessä syntyvällä reitillä tradition muistomerkkien seassa?"